Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.

ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 6/2017

                                            DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH

KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 

TT

Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi sinh

Điểm TBC

Xếp loại

01

Nguyễn Duy Hiển

Nam

28/05/1982

Hà Nội

    7.33

 Khá

02

Bùi Văn Khuê

Nam

03/09/1987

Hải Phòng

    7.85

 Khá

03

Bùi Thị Thắm

Nữ

12/09/1993

Hải Dương

    7.33

 Khá

04

Trần Quang Tuấn

Nam

02/05/1978

Hà Nội

    8.04

 Giỏi

05

Mai Thị Quyên

Nữ

20/09/1993

Nam Định

    7.90

 Khá

06

Trần Thị Hoài

Nữ

2/2/1994

Hà Nam

    7.69

 Khá

07

Trần Thị Hiền

Nữ

16/5/1995

Ninh Bình

    7.90

 Khá

08

Nguyễn Đăng Huỳnh

Nam

30/12/1991

Quảng Ninh

    7.87

 Khá

09

Dương Thị Thanh Loan

Nữ

8/3/1995

Hà Nam

    7.83

 Khá

10

Nguyễn Văn Chiến

Nam

9/9/1992

Vĩnh Phúc

    7.83

 Khá

11

Bùi Quốc Hưng

Nam

20/11/1995

Nghệ An

    8.15

 Giỏi

12

Dương Đình Tùng

Nam

1/10/1993

Bắc Ninh

    7.96

 Khá

13

Trần Mạnh Nam

Nam

05/09/1994

Hà Nội

    7.62

 Khá

14

Trương Anh Bảy

Nam

05/02/1985

Phú Thọ

    7.23

 Khá

15

Võ Thị Loan

Nữ

06/12/1989

Hà Tĩnh

    7.87

 Khá

16

Bùi Văn Uyên

Nam

25/11/1985

Thái Bình

    8.13

 Giỏi

17

Nguyễn Duy Giang

Nam

09/04/1994

Hải Dương

    8.04

 Giỏi

18

Nguyễn Ngọc Chung

Nam

07/09/1974

Thái Bình

    7.02

 Khá

19

Lộ Quốc Đạt

Nam

08/02/1992

Hà Nội

    7.44

 Khá

20

Nguyễn Minh Đức

Nam

16/07/1991

Thái Bình

    7.29

 Khá

21

Lê Duy Hiếu

Nam

12/01/1982

Hải Phòng

    8.40

 Giỏi

22

Lê Thị Thanh Huyền

Nữ

10/04/1981

Thái Bình

    7.56

 Khá

23

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

26/06/1987

Hà Nam

    7.73

 Khá

24

Vũ Quang Hưng

Nam

11/09/1990

Thái Bình

    7.48

 Khá

25

Nguyễn Kim Hương

Nữ

29/03/1989

Bắc Ninh

    8.15

 Giỏi

26

Vũ Trọng Hữu

Nam

10/02/1993

Ninh Bình

    8.13

 Giỏi

 

Lê Văn Kiên

Nam

20/09/1995

Bắc Giang

8.42

Giỏi

27

Lê Thị Minh Tâm

Nữ

13/10/1994

Quảng Ninh

    7.23

 Khá

28

Bùi Đức Thành

Nam

15/02/1984

Hải Dương

    7.69

 Khá

29

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

06/04/1995

Nam Định

    8.31

 Giỏi

30

Lại Trọng Thuận

Nam

16/09/1993

Nam Định

    7.81

 Khá

31

Lê Dương Trí

Nam

01/02/1997

Hà Nội

    8.10

 Giỏi

32

Phạm Duy Kiên

Nam

11/12/1988

Nam Định

    7.90

 Khá

33

Phạm Thị Hồng Vân

Nữ

17/06/1988

Hà Nội

    8.15

 Giỏi

34

Lê Thị Hồng Hậu

Nữ

30/09/1983

Quảng Ninh

    7.67

 Khá

35

Trần Quốc Tuấn

Nam

11/6/1986

Quảng Ninh

    7.54

 Khá

36

Hoàng Thu Quỳnh

Nữ

8/11/1983

Nam Định

    8.08

 Giỏi

37

Nguyễn Ngọc Doanh

Nam

19/11/1994

Thái Nguyên

    8.40

 Giỏi

38

Bùi Huy Hoàng

Nam

24/3/1993

Hà Nội

    8.31

 Giỏi

39

Nguyễn Văn Nghĩa

Nam

28/11/1995

Bắc Ninh

    8.31

 Giỏi

40

Nguyễn Hoàng Việt

Nam

13/12/1991

Hà Nội

    8.42

 Giỏi

41

Đặng Cường

Nam

10/09/1983

Hà Tĩnh

    7.00

 Khá

42

Trịnh Thị Nguyệt Anh

Nữ

26/08/1992

Liên Bang Nga

    8.63

 Giỏi

43

Lê Thị Hiền

Nữ

20/10/1988

Thanh Hóa

    7.17

 Khá

44

Lê Hoàng Mai

Nam

22/5/1978

Hà Nội

    7.60

 Khá

45

Trần Thị Hồng Ngọc

Nữ

27/6/1994

Hà Nội

    7.83

 Khá

46

Phạm Thùy Linh

Nữ

13/10/1989

Quảng Ninh

    8.29

 Giỏi

47

Hoàng Đình Thi

Nam

1/4/1981

Thái Bình

    7.17

 Khá

48

Nguyễn Thị Thơm

Nữ

5/6/1979

Ninh Bình

    8.46

 Giỏi

49

Phùng Thị Hải Duyên

Nữ

24/11/1982

Quảng Bình

    8.02

 Giỏi

50

Trương Anh Phương

Nam

27/6/1995

Thái Nguyên

    8.02

 Giỏi

51

Nguyễn Thị Thúy

Nữ

18/9/1988

Thái Bình

    7.54

 Khá

52

Đỗ Thị Dung

Nữ

6/3/1995

Hà Nội

    7.79

 Khá

53

Vũ Đăng Thảo

Nam

27/7/1957

Hà Nội

    8.33

 Giỏi

54

Đỗ Minh Vương

Nam

26/5/1991

Thanh Hóa

    7.08

 Khá

55

Hà Phương Thảo

Nữ

18/11/1994

Hà Nội

    7.92

 Khá

56

Dương Thị Thu Hương

Nữ

5/9/1993

Thái Nguyên

    8.08

 Giỏi

57

Trần Thị Tố Uyên

Nữ

9/3/1977

Thái Nguyên

    7.31

 Khá

58

Phạm Thị Thu Thảo

Nữ

12/8/1991

Thái Nguyên

    8.10

 Giỏi

59

Phan Vũ Hoàng

Nam

6/6/1974

Quảng Ninh

    7.17

 Khá

60

Phạm Thu Hương

Nữ

2/10/1994

Hà Nội

    7.33

 Khá

61

Lương Thị Hà Thanh

Nữ

22/7/1994

Hà Nội

    7.87

 Khá

62

Nguyễn Ngọc Hải

Nam

19/8/1981

Quảng Ninh

    7.54

 Khá

63

Phạm Thái Nam Sơn

Nam

24/10/1995

Đắc Lắc

    7.56

 Khá

64

Đinh Chính Hùng

Nam

11/06/1993

Hải Phòng

    7.90

 Khá

65

Nguyễn Thị Thanh Dung

Nữ

16/05/1985

Yên Bái

    7.92

 Khá

66

Vũ Hải Nam

Nam

21/07/1990

Hà Nội

    8.35

 Giỏi

67

Nguyễn Phi Khanh

Nam

29/07/1983

Hà Giang

    7.83

 Khá

68

Đặng Minh Giám

Nam

02/08/1973

Hà Nội

    7.48

 Khá

69

Lê Đức Hiệp

Nam

03/11/1944

Hà Nội

    7.08

 Khá

70

Lê Thị Hương Giang

Nữ

19/03/1984

Hà Nội

    7.62

 Khá

71

Nguyễn Thu Quỳnh

Nữ

13/03/1984

Hà Nội

    7.92

 Khá

72

Nguyễn Thị Quỳnh Ngân

Nữ

12-09-77

Hà Nội

    7.90

 Khá

73

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

22/09/1987

Hưng Yên

    8.02

 Giỏi

74

Hà Văn Duy

Nam

02/10/1992

Thanh Hóa

    8.44

 Giỏi

75

Lê Văn Hợi

Nam

04/11/1983

Thái Bình

    7.75

 Khá

76

Hoàng Thị Huyền

Nữ

01/04/1993

Thái Nguyên

    7.69

 Khá

77

Phạm Văn Linh

Nam

01/01/1990

Cà Mau

    8.38

 Giỏi

78

Ngô Thị Kiều Oanh

Nữ

14/06/1994

Hà Nội

    7.29

 Khá

79

Đào Thị Thanh

Nữ

10/12/1954

Hà Nam

    7.54

 Khá

80

Bùi Văn Thái

Nam

07/10/1991

Hòa Bình

    8.44

 Giỏi

81

Nguyễn Mạnh Tùng

Nam

05/08/1993

Sơn La

    7.73

 Khá

82

Bùi Quảng Đại

Nam

10/3/1993

Hải Dương

    7.71

 Khá

83

Đào Ngọc Công

Nam

29/3/1995

Bắc Giang

    7.73

 Khá

84

Phạm Thanh Bình

Nam

4/7/1983

Hà Nội

    7.92

 Khá

85

Phạm Tiến Cường

Nam

06/11/1985

Nghệ An

    7.40

 Khá

86

Nguyễn Việt Khôi

Nam

22/08/1986

Hà Nội

    8.02

 Giỏi

87

Trần Văn Vinh

Nam

30/09/1987

Hà Nội

    7.69

 Khá

 

]]> Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng

SiteMap

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5
Phan mem quan ly ban hang,Đề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịchĐề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊNLỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 6-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 6-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI  VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 5/2017 ĐIỂM THI VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 5/2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4/2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017
Phan mem quan ly ban hang,GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03) GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03)
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017 LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017