Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.

ĐIỂM THI VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 5/2017

                                                                              DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH

         KHOÁ ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

 

TT

Họ tên

Giới tính

Năm sinh

Nơi sinh

Điểm TBC

Xếp loại

01

Đỗ Khương Duy

Nam

18/02/1995

Hà Nội

7.52

Khá

02

Nguyễn Thị Hiếu

Nữ

21/01/1980

Hà Nội

9.06

Giỏi

03

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

09/04/1991

Hà Nội

7.96

Khá

04

Nguyễn Đỗ Hợp

Nam

08/12/1990

Thái Bình

8.12

Giỏi

05

Mai Lam

Nữ

11/03/1998

Bắc Giang

7.65

Khá

06

Phạm Văn Nguyên

Nam

10/10/1995

Bắc Giang

8.27

Giỏi

07

Dương Xuân Thắng

Nam

25/10/1980

Hà Nội

7.62

Khá

08

Trần Thanh Quảng

Nam

27/8/1980

Quảng Ninh

7.02

Khá

09

Đào Ngọc Quyên

Nữ

17/07/1993

Hải Phòng

8.42

Giỏi

10

Vũ Văn Từ

Nam

10/06/1993

Hải Phòng

7.25

Khá

11

Nguyễn Thị Nga

Nữ

25/11/1994

Hà Nội

8.13

Giỏi

12

Hà Thu Yến

Nữ

31/7/1988

Hà Nội

8.19

Giỏi

13

Đinh Thị Thanh

Nữ

11/12/1994

Bắc Ninh

7.04

Khá

14

Đào Anh Dũng

Nam

21/03/1980

Hà Nội

8.44

Giỏi

15

Phạm Văn Chính

Nam

14/06/1984

Hải Phòng

7.75

Khá

16

Nguyễn Thị Thảo My

Nữ

17/10/1995

Hà Nội

8.71

Giỏi

17

Nguyễn Văn A

Nam

12/11/1977

Bắc Ninh

7.75

Khá

18

Nguyễn Tuấn Anh

Nam

04/02/1990

Hà Nội

8.40

Giỏi

19

Trần Quang Anh

Nam

22/02/1987

Thái Nguyên

7.25

Khá

20

Nguyễn Văn Bình

Nam

26/12/1984

Thái Bình

7.35

Khá

21

Quách Thảo Chi

Nữ

15/03/1992

Hải Phòng

7.77

Khá

22

Vũ Lương Dinh

Nam

20/01/1995

Thái Bình

8.54

Giỏi

23

Nguyễn Trường Giang

Nam

15/03/1988

Hà Nội

7.75

Khá

24

Nguyễn Việt Hà

Nữ

13/04/1989

Quảng Ninh

8.62

Giỏi

25

Bùi Đại Hoán

Nam

27/06/1978

Thái Bình

8.56

Giỏi

26

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

24/11/1980

Phú Thọ

8.85

Giỏi

27

Hoàng Thị Lan

Nữ

09/10/1993

Hà Nội

8.08

Giỏi

28

Phạm Thị Liên

Nữ

21/03/1995

Hải Dương

7.65

Khá

29

Đào Minh Long

Nam

14/08/1989

Bình Thuận

8.29

Giỏi

30

Nguyễn Thị Thành Lý

Nữ

22/03/1993

Hải Dương

7.44

Khá

31

Phan Thị Thanh Nga

Nữ

20/08/1992

Nam Định

7.71

Khá

32

Phạm Thị Nga

Nữ

03/03/1994

Hải Dương

8.48

Giỏi

33

Nguyễn Cao Nguyên

Nam

05/04/1991

Hà Nội

7.60

Khá

34

Vũ Xuân Phong

Nam

29/08/1994

Lạng Sơn

8.19

Giỏi

35

Ngô Thị Phượng

Nữ

05/05/1995

Thái Bình

8.52

Giỏi

36

Nguyễn Văn Sâm

Nam

02/02/1991

Hải Dương

8.13

Giỏi

37

Nguyễn Ngọc Tá

Nam

17/09/1987

Hải Dương

8.21

Giỏi

38

Phùng Minh Thành

Nam

27/07/1989

Yên Bái

7.35

Khá

39

Bùi Anh Tú

Nam

24/05/1994

Quảng Ninh

7.69

Khá

40

Hoàng Thanh Tùng

Nam

31/03/1985

Thái Bình

7.85

Khá

41

Mai Văn Tùng

Nam

25/05/1994

Nam Định

7.08

Khá

42

Nguyễn Đình Vích

Nam

05/02/1984

Thái Bình

7.31

Khá

43

Nguyễn Thị Trang

Nữ

03/08/1994

Nam Định

8.58

Giỏi

44

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

12/06/1995

Hà Nội

7.48

Khá

45

Bùi Thị Hiên

Nữ

25/04/1990

Hải Phòng

7.48

Khá

46

Bùi Thị Huyên

Nữ

12/09/1982

Hà Nội

7.71

Khá

47

Ngô Văn Thịnh

Nam

05/11/1994

Hà Nội

7.63

Khá

48

Nguyễn Thị Toàn

Nữ

29/09/1991

Bắc Ninh

8.17

Giỏi

49

Phạm Đề Thám

Nam

01/10/1984

Thái Bình

8.00

Giỏi

50

Nguyễn Thị Linh

Nữ

17/04/1987

Hưng Yên

8.19

Giỏi

51

Trần Thu Hà

Nữ

12/10/1992

Thái Bình

8.31

Giỏi

52

Trương Thị Cúc

Nữ

08/12/1986

Tuyên Quang

7.88

Khá

53

Nguyễn Đình Vũ

Nam

20/11/1985

Ninh Bình

7.81

Khá

54

Nguyễn Thị Hằng

Nữ

07/12/1990

Nam Định

7.44

Khá

55

Phạm Sỹ Tĩnh

Nam

18/02/1986

Bắc Ninh

7.88

Khá

56

Dương Hồng Vân

Nữ

21/07/1989

Bắc Ninh

8.10

Giỏi

57

Lương Trà My

Nữ

23/11/1993

Hà Nội

7.73

Khá

58

Nguyễn Thùy Linh

Nữ

21/07/1993

Hà Nội

7.90

Khá

59

Lê Thị Huyền Trang

Nữ

05/03/1991

Bắc Giang

7.85

Khá

60

Lê Quang Vũ

Nam

13/05/1989

Hà Nội

8.17

Giỏi

61

Đỗ Thị Thúy Quỳnh

Nữ

10/02/1995

Bắc Giang

7.96

Khá

62

Bùi Ngọc Trường

Nam

01/12/1994

Hòa Bình

8.35

Giỏi

63

Trần Thanh Tùng

Nam

10/12/1985

Hà Nội

7.79

Khá

64

Đặng Thị Thu Hiền

Nữ

14/06/1995

Nam Định

8.04

Giỏi

65

Dương Thị Huyền

Nữ

14/06/1988

Hà Nam

8.19

Giỏi

66

Phạm Hoàng Long

Nam

14/12/1995

Hà Nội

7.85

Khá

67

Bùi Thanh Thương

Nữ

07/09/1994

Sơn La

8.04

Giỏi

68

Nguyễn Thị Phương Chi

Nữ

02/02/1996

Lạng Sơn

8.00

Giỏi

69

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Nữ

29/10/1995

Lào Cai

7.92

Khá

70

Phạm Thị Thúy

Nữ

28/11/1993

Ninh Bình

8.27

Giỏi

71

Phạm Thị Bửu Ngân

Nữ

04/04/1984

Cửu Long

7.71

Khá

72

Nguyễn Thị Vân

Nữ

08/11/1991

Thái Bình

7.94

Khá

73

Đinh Mai Trang

Nữ

06/12/1988

Phú Thọ

8.08

Giỏi

74

Lê Lệ Thủy

Nữ

11/09/1993

Thái Nguyên

8.00

Giỏi

75

Lại Tuấn Anh

Nam

06/09/1985

Hà Nội

7.42

Khá

76

Lê Chí Hiếu

Nam

28/07/1980

Hà Nội

7.38

Khá

77

Đỗ Duy Quân

Nam

29/06/1977

Hà Nội

7.71

Khá

78

Đào Quang Huy

Nam

09/09/1993

Hải Phòng

7.87

Khá

79

Nguyễn Tiến Mạnh

Nam

11/09/1992

Hà Nội

7.88

Khá

80

Phan Thị Huyền Trang

Nữ

08/09/1986

Bắc Ninh

7.42

Khá

81

Trần Việt Nhân

Nam

22/11/1989

Phú Yên

8.81

Giỏi

82

Nguyễn Văn Kiên

Nam

23/02/1985

Hải Dương

7.96

Khá

83

Nguyễn Anh Hưng

Nam

15/09/1994

Hà Nội

8.08

Giỏi

84

Ngô Ngọc Đại

Nam

15/12/1996

Hà Nội

8.15

Giỏi

85

Hà Thị Hòa

Nữ

15/02/1984

Ninh Bình

8.50

Giỏi

86

Ngô Xuân Hùng

Nam

18/06/1962

Hà Nội

7.81

Khá

87

Lê Thanh Hương

Nữ

13/02/1994

Hà Nội

8.56

Giỏi

88

Giáp Thị Lơ

Nữ

03/03/1991

Bắc Giang

7.88

Khá

89

Lương Thế Quỳnh

Nam

08/10/1982

Yên Bái

8.44

Giỏi

90

Phạm Thị Thu Quỳnh

Nữ

11/02/1994

Ninh Bình

8.00

Giỏi

91

Thái Đoàn Minh Tuấn

Nam

29/10/1988

Thái Nguyên

8.12

Giỏi

92

Nguyễn Kiều Trang

Nữ

28/09/1991

Hà Nội

8.87

Giỏi

93

Nguyễn Thiên Quốc

Nam

12/10/1988

Hà Nội

8.87

Giỏi

94

Đỗ Thị Huyền

Nữ

08/12/1992

Hà Nội

8.81

Giỏi

95

Nguyễn Văn Hiếu

Nam

26/10/1989

Hà Nội

8.65

Giỏi

96

Nguyễn Đình Hùng

Nam

03/08/1993

Hưng Yên

7.96

Khá

97

Lương Văn Thái

Nam

23/02/1985

Hòa  Bình

8.27

Giỏi

98

Phan Thanh Tùng

Nam

19/06/1989

Thái Nguyên

7.58

Khá

99

Bùi Đức Anh

Nam

05/10/1993

Hà Nội

7.67

Khá

 

 Lịch trả chứng chỉ : từ 31/5/2017 ( trong giờ hành chính)

Đề nghị học viên hoàn tất hồ sơ, buổi học để đủ điều kiện nhận chứng chỉ.

Trân trọng!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

 

451 Hoàng Quốc Việt: 0969 650 994 (Phương Nhung) - 0973 86 86 84 (Như Hường)

 

]]> Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng

SiteMap

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5
Phan mem quan ly ban hang,Đề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịchĐề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊNLỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4/2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017
Phan mem quan ly ban hang,GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03) GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03)
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017 LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017
Phan mem quan ly ban hang,TUYỂN SINH HỆ DÀI HẠN CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH- HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TUYỂN SINH HỆ DÀI HẠN CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH- HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1/2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1/2017