Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.

LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 4-2017

                                    

                                DANH SÁCH THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THÁNG 4-2017

                                                                   Địa điểm thi: 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội

TT

HỌ VÀ TÊN

GT

NGÀY SINH

NƠI SINH

GHI CHÚ

1

Hoàng Văn Bách

Nam

18/08/1993

Thái Bình

1 tháng

2

Bùi Ngọc Diệp

Nữ

27/10/1993

Quảng Ninh

1 tháng

3

Vũ Thị Hải Hà

Nữ

15/06/1993

Bắc Ninh

1 tháng

4

Vũ Văn Hải

Nam

04/08/1994

Phú Thọ

1 tháng

5

Trần Thị Huệ

Nữ

15/03/1990

Nam Định

1 tháng

6

Nguyễn Quốc Huy

Nam

27/06/1994

Nam Định

1 tháng

7

Nguyễn Đăng Quân

Nam

09/07/1988

Thái Bình

1 tháng

8

Nguyễn Ngọc San

Nam

27/09/1994

Hải Dương

1 tháng

9

Lê Văn Thường

Nam

08/01/1981

Thanh Hóa

1 tháng

10

Lê Thu Phương

Nữ

9/11/1991

Phú Thọ

1 tháng

11

Ngô Thu Huyền

Nữ

13/2/1990

Hưng Yên

1 tháng

12

Phạm Văn Chính

Nam

14/6/1984

Hải Phòng

1 tháng

13

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

14/11/1995

Nghệ An

1 tháng

14

Đỗ Thị Phượng

Nữ

20/6/1993

Ninh Bình

1 tháng

15

Nhữ Văn Khoa

Nam

23/10/1984

Hải Dương

1 tháng

16

Nguyễn Văn Hùng

Nam

10/10/1986

Nam Định

1 tháng

17

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nữ

20/10/1991

Bắc Giang

1 tháng

18

Lê Hùng Cao

Nam

9/11/1980

Thanh Hóa

1 tháng

19

Trần Quốc Khánh

Nam

2/9/1989

Hưng Yên

1 tháng

20

Nguyễn Đăng Huấn

Nam

24/8/1981

Bắc Giang

1 tháng

21

Đào Việt Hưng

Nam

14/05/1983

Nam Định

1 tháng

22

Nguyễn Mạnh Cường

Nam

24/12/1984

Hà Nội

1 tháng

23

Nguyễn Đức Anh

Nam

06/11/1985

Hà Tĩnh

1 tháng

24

Nguyễn Thị Hải Hạnh

Nữ

12/08/1994

Hà Nội

1 tháng

25

Vũ Văn Anh

Nam

09/07/1987

Bắc Giang

2 tháng

26

Nguyễn Thị Việt Chinh

Nữ

12/09/1994

Hà Nội

2 tháng

27

Nguyễn Xuân Chung

Nam

10/02/1992

Thái Bình

2 tháng

28

Đào Phi Cường

Nam

11/07/1968

Hà Nội

2 tháng

29

Vũ Thị Việt Hà

Nữ

03/04/1982

Thái Nguyên

2 tháng

30

Nguyễn Thị Hải Hằng

Nữ

08/06/1982

Ninh Bình

2 tháng

31

Tăng Thị Hường

Nữ

10/07/1994

Hải Dương

2 tháng

32

Phan Trọng Lượng

Nam

25/10/1989

Ninh Bình

2 tháng

33

Lê Thị Minh

Nữ

27/06/1986

Hà Nội

2 tháng

34

Vũ Nam

Nam

22/12/1979

Nam Định

2 tháng

35

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Nữ

20/01/1985

Nghệ An

2 tháng

36

Phạm Thị Nhung

Nữ

09/09/1988

Thanh Hóa

2 tháng

37

Trịnh Văn Phát

Nam

28/08/1989

Nam Định

2 tháng

38

Lại Văn Phòng

Nam

26/03/1986

Quảng Ninh

2 tháng

39

Nguyễn Văn Thanh

Nam

06/08/1994

Vĩnh Phúc

2 tháng

40

Phạm Xuân Thắng

Nam

23/05/1995

Hà Nội

2 tháng

41

Nguyễn Thị Thân

Nữ

15/02/1993

Nghệ An

2 tháng

42

Võ Việt Thịnh

Nam

26/12/1993

Ninh Bình

2 tháng

43

Trần Duy Tưởng

Nam

07/08/1987

Hà Nam

2 tháng

44

Nguyễn Thị Hà Vi

Nữ

11/04/1994

Hưng Yên

2 tháng

45

Giáp Thị Yến

Nữ

15/09/1995

Bắc Giang

2 tháng

46

Nguyễn Hải Yến

Nữ

24/09/1991

Lạng Sơn

2 tháng

47

Nguyễn Thị Yến

Nữ

07/01/1993

Bắc Giang

2 tháng

48

Nguyễn Thị Nga

Nữ

03/10/1988

Hà Nội

2 tháng

49

Trần Ngọc Tú

Nam

18/12/1981

Hà Nam

2 tháng

50

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

07/06/1992

Hải Dương

2 tháng

51

Hoàng Thanh Tùng

Nam

31/03/1985

Thái Bình

2 tháng

52

Đinh Thị Hà

Nữ

14/01/1978

Nghệ An

2 tháng

53

Phạm Thị Huyền

Nữ

27/8/1986

Hà Nam

2 tháng

54

Đỗ Vương Anh

Nam

25/12/1993

Hà Nội

2 tháng

55

Nguyễn Thị Kim Dung

Nữ

4/7/1983

Hà Nội

2 tháng

56

Nguyễn Mạnh Hùng

Nam

27/2/1966

Ninh Bình

2 tháng

57

Bùi Văn Bình

Nam

13/11/1986

Vĩnh Phúc

2 tháng

58

Trần Ngọc Dũng

Nam

6/6/1994

Hà Nội

2 tháng

59

Phan Vũ Hoàng

Nam

6/6/1974

Quảng Ninh

2 tháng

60

Nguyễn Ngọc Hải

Nam

19/8/1981

Quảng Ninh

2 tháng

61

Trịnh Thị Thu Hoài

Nữ

19/12/1995

Đà Nẵng

2 tháng

62

Lê Minh Toàn

Nam

9/11/1993

Hà Nội

2 tháng

63

Nguyễn Thị Thu Lan

Nữ

10/9/1962

Hà Nội

2 tháng

64

Đào Quang Huy

Nam

9/9/1993

Hải Phòng

2 tháng

65

Hoàng Tuấn Duy

Nam

14/2/1984

Hà Nội

2 tháng

66

Nguyễn Tiến Mạnh

Nam

11/9/1992

Hà Nội

2 tháng

67

Nguyễn Thị Xuân

Nữ

13/2/1994

Thái Bình

2 tháng

68

Nguyễn Diệu Thảo

Nữ

9/10/1994

Ucraina

2 tháng

69

Nguyễn Kim Ngọc

Nam

14/12/1980

Hà Nội

2 tháng

70

Lương Quy Trung

Nam

1/4/1993

Nam Định

2 tháng

71

Đỗ Đại Dương

Nam

23/2/1991

Hồng Kong

2 tháng

72

Bùi Thu Hương

Nữ

12/7/1995

Hà Nội

2 tháng

73

Nguyễn Thu Trang

Nữ

17/10/1985

Hà Nội

2 tháng

74

Vương Ngọc Thực

Nam

20/11/1983

Hải Dương

2 tháng

75

Phan Thị Huyền Trang

Nữ

8/9/1986

Hà Nội

2 tháng

76

Nguyễn Đình Thôn

Nam

22/1/1984

Hưng Yên

2 tháng

77

Trần Đức Phương

Nam

11/10/1983

Hải Phòng

2 tháng

78

Nguyễn Văn Khánh

Nam

7/6/1986

Nam Định

2 tháng

79

Nguyễn Minh Tuấn

Nam

15/3/1995

Hà Nội

2 tháng

80

Nguyễn Văn Linh

Nam

23/11/1985

Hà Nội

2 tháng

81

Lê Thị Nhung

Nữ

16/12/1985

Thanh Hóa

2 tháng

82

Nguyễn Thị Phương Oanh

Nữ

01/01/1995

Hà Nội

2 tháng

83

Trần Thị Dương

Nữ

24/01/1995

Hưng Yên

2 tháng

84

Nguyễn Thị Dịu

Nữ

10/05/1991

Nam Định

2 tháng

85

Lê Thị Hương

Nữ

26/12/1993

Hải Dương

2 tháng

86

Lê Văn Hưng

Nam

16/02/1990

Hà Nội

2 tháng

87

Lê Cao Lợi

Nam

02/04/1988

Nghệ An

2 tháng

88

Lưu Đỗ Mỹ Linh

Nữ

19/07/1994

Hà Nội

2 tháng

89

Đặng Quang Huy

Nam

02/02/1993

Hà Nội

2 tháng

90

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

28/10/1987

Thanh Hóa

2 tháng

91

Huỳnh Lê Thanh Trúc

Nữ

30/07/1985

TP Hồ Chí Minh

2 tháng

92

Nguyễn Ngọc Tú

Nam

28/02/2989

Hà Nội

2 tháng

93

Lê Kim Ngân

Nữ

17/09/1985

Hà Nội

2 tháng

94

Nguyễn Hữu Quân

Nam

14/05/1981

Phú Thọ

2 tháng

95

Lê Công Sáu

Nam

24/03/1991

Quảng Ninh

3 tháng

96

Trần Thị Thủy

Nữ

13/05/1993

Thái Bình

3 tháng

97

Nguyễn Ngọc Chung

Nam

20/10/1987

Hà Nội

3 tháng

 LỊCH THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH THÁNG 4/2017:

 

              Thời gian: 14h30 ngày 20/04/2017 (Yêu cầu học viên đến trước 15 phút).

 

                  Phòng thi: Hệ 1&3 tháng: tầng 6


                                      Hệ 2 tháng: tầng 3,4

 

              Địa điểm thi: 451 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- HN

               Câu hỏi ôn tập: HV bấm “Vào đây” để tải về.

 

               Lưu ý: Vui lòng mang theo CMND khi đi thi

 

               Học viên nộp đủ hồ sơ trước hôm thi gồm:

 

               - Bằng tốt nghiệp photo công chứng

 

               - Bảng điểm photo công chứng (Nếu được yêu cầu)

 

               - CMND photo

 

              - 2 ảnh 3 x 4

 

              - Giấy xác nhận thực tập

 

              Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

 

451 Hoàng Quốc Việt: 0969 650 994 (Phương Nhung) - 0973 86 86 84 (Như Hường)

 

290 Tây Sơn: 0969 650 993 (Minh Nguyệt).-  0963 8686 02 (Ms Miền)

 

23 Nguyễn Trung Trực: 0985 86 86 34 (Phạm Dịu) 

 

]]> Chuyên cung cấp giải pháp :

Phần mềm quản lý bán hàng

SiteMap

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6Kết quả thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế nội địa 22/6
Phan mem quan ly ban hang,Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5Lịch thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch ngày 25/5
Phan mem quan ly ban hang,Đề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịchĐề cương ôn thi và hướng dẫn trả lời thi nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊNLỊCH THI 03/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1-2018
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊALỊCH THI 04/2018 LỚP NV HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ và NỘI ĐỊA
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11-2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10-2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 9/2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3/2017
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 3-2017
Phan mem quan ly ban hang,GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03) GIẢM HỌC PHÍ CỰC SỐC TẠI CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (06/03-26/03)
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 2 NĂM 2017
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH ĐIỂM THI THÁNG 1-2017 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017 LỊCH NGHỈ TẾT ĐINH DẬU 2017
Phan mem quan ly ban hang,TUYỂN SINH HỆ DÀI HẠN CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH- HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP TUYỂN SINH HỆ DÀI HẠN CHƯƠNG TRÌNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH- HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1/2017 LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1/2017
Phan mem quan ly ban hang,KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ BÁN VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR- GIẢM NGAY 500K HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ SỚM KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ BÁN VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR- GIẢM NGAY 500K HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ SỚM
Phan mem quan ly ban hang,ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH THÁNG 12/2016 ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH THÁNG 12/2016