Tin tức - Hành trang du lịch
Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP
  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 1/2017

>


KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ BÁN VÀ ĐIỀU HÀNH TOUR- GIẢM NGAY 500K HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ SỚM

>


ĐIỂM THI LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH THÁNG 12/2016

>


LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 12

>


BẢNG ĐIỂM KÌ THI CUỐI KHÓA THÁNG 11

>


LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 11

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THÁNG 10

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN THÁNG 10- HQV

>


LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HDV THÁNG 10

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 10 TẠI TÂY SƠN - ĐỐNG ĐA - HN

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THÁNG 9

>


LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP THÁNG 9 LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 9 TẠI TÂY SƠN - HN

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THÁNG 8

>


DANH SÁCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN THÁNG 8/2016

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 8 TẠI TÂY SƠN - HN

>


THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 10 - HOÀNG QUỐC VIỆT

>


DANH SÁCH HV HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO THÁNG 7 (K129-126-121) - HOÀNG QUỐC VIỆT

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NVHD DU LỊCH K129/THÁNG 7 - TÂY SƠN

>


DANH SÁCH THI NV HDV K129 - 125 - 121 - HOÀNG QUỐC VIỆT

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 7 TẠI TÂY SƠN

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ THÁNG 6 - HOÀNG QUỐC VIỆT

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NVHD DU LỊCH K124/THÁNG 6 - TÂY SƠN

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 6 TẠI TÂY SƠN

>


LỊCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP K124 - TÂY SƠN THÁNG 6/2016

>


DANH SÁCH THI VÀ CÂU HỎI ÔN TẬP (K125-121-118) THÁNG 6-HQV

>


LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NV HDV K121 - HOÀNG QUỐC VIỆT

>


BẢNG ĐIỂM VÀ LỊCH TRẢ CHỨNG CHỈ LỚP NV HƯỚNG DẪN DU LỊCH K121 - TÂY SƠN

>


BẢNG ĐIỂM LỚP NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DL THÁNG 5 - HQV

>


LỊCH KHAI GIẢNG LỚP NVHD DU LỊCH THÁNG 5 TẠI TÂY SƠN

>


  Phân trang :  1  2  3  4  5  6  7  8  9