Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

 

TT
Nội dung học phần
Số giờ
Ghi chú
Nội địa
Quốc tế
 
Phần 1: Kiến thức cơ sở
60
70
 
1
Địa lý Việt Nam
10
10
 
2
Lịch sử Việt Nam
20
20
 
3
Văn hóa Việt Nam
20
20
 
4
Lịch sử văn minh thế giới
 
10
 
5
Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
10
10
 
 
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
90
130
 
1
Tổng quan du lịch
20
20
 
2
Tuyến, điểm du lịch Việt Nam
10
10
 
3
Tâm lý khách du lịch
10
10
 
4
Giao lưu văn hóa quốc tế
 
20
 
5
Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch
10
10
 
6
Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
30
30
 
7
Y tế du lịch
10
10
 
9
Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú
 
5
 
10
Lễ tân ngoại giao
 
15
 
 
Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
30
30
 
 
Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa
20
30