NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, văn bằng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

 

TT
Nội dung học phần
Số giờ
Ghi chú
Nội địa
Quốc tế
 
Phần 1: Kiến thức cơ sở
60
70
 
1
Địa lý Việt Nam
10
10
 
2
Lịch sử Việt Nam
20
20
 
3
Văn hóa Việt Nam
20
20
 
4
Lịch sử văn minh thế giới
 
10
 
5
Hệ thống chính trị Việt Nam và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
10
10
 
 
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ
90
130
 
1
Tổng quan du lịch
20
20
 
2
Tuyến, điểm du lịch Việt Nam
10
10
 
3
Tâm lý khách du lịch
10
10
 
4
Giao lưu văn hóa quốc tế
 
20
 
5
Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử trong hướng dẫn du lịch
10
10
 
6
Kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
30
30
 
7
Y tế du lịch
10
10
 
9
Xuất nhập cảnh, hàng không và lưu trú
 
5
 
10
Lễ tân ngoại giao
 
15
 
 
Phần 3: Thực hành kỹ năng nghiệp vụ hướng dẫn
30
30
 
 
Phần 4: Thực tế nghề nghiệp cuối khóa
20
30